Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/99999/815
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor
dc.date.accessioned2015-09-21T12:42:29Z
dc.date.available2015-09-21T12:42:29Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/99999/815*
dc.titleLietuva brangi [laikraštėlis]
local.has.filesyes*
local.brandingPokario partizanų laikraščiai
lii.publicationLIETUVA BRANGI
lii.date.issued1951 02 20
lii.tome1951, Nr. 2(19)
lii.pages9 p.
lii.language.isoLietuvių k.
lii.keywordantisovietinis pasipriešinimas, pogrindžio leidiniai, pokario partizanų spauda (1944–1956), Lietuva, LLKS Vyčio apygarda
lii.commentLLKS Vyčio apygardos organas. Redaktoriai Kostas Tvaska (pogr. sl. Rugelis), Antanas Smetona (pogr. sl. Žygaudas), B. Tarutytė (pogr. sl. Berniukas). Daugintas rašomąja mašinėle. Formatas 21x30 cm. Šifras LIIBR, f.13–93.
lii.order001
Appears in Collections:Lietuva BrangiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.